Stedelijk Lyceum

Havo • Atheneum • Gymnasium

Maatwerkuren

Wanneer je op het lyceum komt, krijg je te maken met maatwerkuren. Maatwerkuren zijn uren, waar je je voor moet inschrijven. We helpen je daar natuurlijk bij. Je moet namelijk wel weten waarvoor je je kunt inschrijven en wat het doel is. Misschien vind je een vak moeilijk en wil je in het maatwerkuur vragen stellen aan je docent; misschien wil je je juist verdiepen in het vak; of misschien wil je samen met klasgenoten aan het werk aan een project. De keuze is aan jou. De keuzes die je maakt, bespreek je altijd met je coach. Maatwerkuren zijn er ook omdat niet iedere leerling even veel tijd nodig heeft om iets te leren.

Versnellen
Versnellen is een vorm van maatwerk. De naam zegt het al: je gaat sneller door de stof van een vak. Versnellen komt voor op het hele lyceum. Als je versnelt in een vak, doe je een jaar eerder examen in dat vak. Daardoor heb je tijd voor andere dingen. Welke andere dingen? Je kunt bijvoorbeeld in extra vakken examen doen of je volgt een module op de universiteit.
Musicalstroom
Wanneer je plezier hebt in zingen, dansen of toneelspelen, dan vind je onze musicalstroom misschien wel leuk. Je krijgt (twee uur in de week) zangles, dans en drama. Er zijn ook leerlingen die voor de musicalstroom kiezen omdat ze wat verlegen zijn of beter willen leren presenteren. Wanneer je op het toneel kunt staan voor een groot publiek, kun je met gemak je spreekbeurt houden voor je klas of een verhaal voor een grotere groep toehoorders. De musicalstroom is niet verplicht. Je ouders betalen een extra bijdrage voor deze stroom.
Cambridge Engels

In klas 1 en 2 van het lyceum is Cambridge Engels geïntegreerd in het vak Engels. Wanneer je er klaar voor bent kun je examen doen. Daaraan zijn extra kosten verbonden. Je docent houdt jou en je ouders dus op de hoogte. In klas 3 en hoger kun je kiezen voor Cambridge Engels. 

We geven Cambridge omdat Engels steeds belangrijker wordt in het hbo, op de universiteit en ook daarbuiten in het dagelijkse leven. 

Havo

Op het Stedelijk Lyceum volg je alle vakken op jouw niveau. In alle leerjaren hebben we een reguliere havo-klas. Afgelopen jaar haalde onze havo hele goede resultaten. Daarmee hoorden we bij de beste 5% van Nederland. Dat kwam mede door de persoonlijke begeleiding. Persoonlijke begeleiding is voor al onze leerlingen heel belangrijk. Daarom heeft ook iedere havo-leerling een eigen coach.

Na de havo kun je naar het hbo of je kunt verder op het atheneum.

Vwo

Vwo kun je verdelen in atheneum en gymnasium. Met het diploma van allebei de opleidingen kun je naar de universiteit. Wat het verschil is? Op het gymnasium krijg je ook Latijn en Grieks en je leert over de culturen van de Grieken en de Romeinen. Verder volg je op atheneum en gymnasium dezelfde vakken, zoals Nederlands, wiskunde, Engels en Frans.

Vwo in 5 jaar

Vanaf 2016-2017 kun je bij ons je vwo-diploma halen in 5 jaar. Dat betekent dat je de eerste drie jaar in twee jaar doet. Je volgt in dat geval een programma op maat. We hebben daar al veel ervaring in, in maatwerk.

Als je makkelijk leert, past vwo in vijf jaar misschien wel bij jou. Het Stedelijk is de enige school in de regio die hiervoor vorig jaar toestemming kreeg van het Ministerie. In het programma is er volop aandacht voor het aanleren van academische vaardigheden met een doorlopende leerlijn naar de universiteit. In het vijfde jaar kies je in overleg met coach en ouders hoe je na je vwo-examen verder gaat. Je kunt direct doorstromen naar een vervolgopleiding op de universiteit. Je kunt er ook voor kiezen om door te gaan in vwo 6 en je in dit zesde jaar oriënteren op het vervolgonderwijs. Je volgt dan vakken op de universiteit en doet in het zesde jaar in een aantal extra vakken examen. Het Stedelijk kreeg ook toestemming van het Ministerie voor verbreed en verdiept vwo.

Dé begaafdheidsprofielschool in de regio

Het Stedelijk Lyceum is begaafdheidsprofielschool (BPS) sinds 2008. In 2016 zijn we opnieuw voor vier jaar gecertificeerd. Dat betekent dat we veel kennis en ervaring hebben in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Als je meer uitdaging nodig hebt of sneller door het programma kunt gaan, dan ben je bij het Stedelijk Lyceum op de goede plek.

We bieden onderwijs op maat voor alle leerlingen die dat nodig hebben, dus ook onze hoogbegaafde leerlingen. Je kunt versnellen, verbreden en verdiepen. Hoe dit er in de praktijk uitziet, is voor elke leerling verschillend. Je kunt bijvoorbeeld meedoen met debatteren of onderzoek doen naar een zelfgekozen onderwerp. Misschien wil je zelf een extra taal leren, meedoen in een wedstrijd van een vak dat jou aanspreekt of wil je activiteiten volgen op een externe locatie zoals een universiteit. Er zijn verschillende dingen mogelijk. We zullen met jou en je ouders kijken naar de mogelijkheden om jou uit te kunnen blijven dagen.

Coach

Persoonlijke aandacht vinden we op onze school heel belangrijk. Iedere leerling heeft op het lyceum zijn eigen coach.

Academische vaardigheden en filosofie

Op ons lyceum werk je aan academische vaardigheden en denkvaardigheden. We bieden bijvoorbeeld het vak filosofie, gaan aan de slag met het verwerken van steeds grotere stukken tekst en het gebruik van bronnen. Zo bereiden we je nog beter voor op een vervolgstudie op de universiteit of in het hbo. Dat klinkt nog ver weg, maar voor je het weet, is het zover en het ontwikkelen van deze vaardigheden vraagt tijd. Daarom beginnen we hiermee vanaf de brugklas.

Gymnasium

Gymnasium is atheneum met als extra Latijn en Grieks. In de eerste klas begin je met Latijn. Je leert dan van alles over de Romeinen, zoals hun gewoontes en geschiedenis en natuurlijk hun taal. Want dat was het Latijn! Een wereldtaal, net als Engels nu. Ook in onze eigen taal vind je Latijn terug. Ken je misschien een paar woorden?…JA! Viaduct, aquarium, direct… In de tweede klas van het gymnasium leer je ook Grieks. Je leert eerst een heel nieuw alfabet schrijven en lezen. Dat lijkt heel moeilijk, maar na twee weken is het of je nooit anders gewend bent geweest. Een geheimschrift 🙂 Bij Grieks leer je ook alles over de oude Grieken.