Lyceo lente– en zomerschool
Van 22 mei tot en met 6 juli 2018 organiseert Het Stedelijk Zutphen in samenwerking met Lyceo de lenteschool. Gedurende deze weken krijgen leerlingen de kans om opgelopen achterstanden weg te werken. Door deelname aan de lenteschool kan voorkomen worden dat zij blijven zitten.
 
Voor wie is de lenteschool?
De school bepaalt wie mag deelnemen, deze selectie wordt nauwkeurig door de coach in samenspraak met de vakdocenten uitgevoerd. De lenteschool is een voorwaardelijk en vrijwillig traject. U kunt uw zoon/dochter dus niet zelf opgeven. Indien uw zoon/dochter is geselecteerd, kunt u wel zelf beslissen over deelname. Op 16 mei vindt er een voorlichting  plaats bij Lyceo met de geselecteerde leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).
 
Voor wie is de zomerschool?
Van 9 tot en met 13 juli 2018 organiseert Het Stedelijk Zutphen in samenwerking met Lyceo de zomerschool. Gedurende deze week gaat de leerling met een bepaald vak aan de slag om opgelopen achterstanden weg te werken. Door deelname aan de zomerschool kan voorkomen worden dat zij blijven zitten.
 
Meer weten? Op de website van Lyceo vindt u meer informatie. U kunt uiteraard ook contact opnemen met Mick Maarschalkerweerd, mick.maarschalkerweerd@lyceo.nl of  met Janneke Veldhuis, j.veldhuis@hetstedelijkzutphen.nl   contactpersoon namens Het Stedelijk.