Postadres

Postbus 4036
7200 BA Zutphen

Telefoon: 0575 590909
e-mail: info@hetstedelijkzutphen.nl

Locatie Isendoornstraat

Isendoornstraat 3
7201 NJ Zutphen

Locatie Wijnhofstraat

Wijnhofstraat 1
7203 DV Zutphen

Directie

 

Rector
Dhr. Arnold van Gessel
rector@hetstedelijkzutphen.nl

Afdelingsleiding en coördinatie

Locatie Isendoornstraat

Teamleider mavo

Boukje Bouwmeister
b.bouwmeister@hetstedelijkzutphen.nl

Teamleider klas 1, 2 en 3 lyceum

Marieke van Loo
m.vanloo@hetstedelijkzutphen.nl

Teamleider klas 4, 5 en 6 lyceum

Ina Frömmert
i.frommert@hetstedelijkzutphen.nl

Coördinator

Ewout Dokman
e.dokman@hetstedelijkzutphen.nl

 

Examensecretarissen

 

Examensecretarissen

drs. Edwin Bouwman, Bou, lyceum

Bertus Heuvink, Heu, mavo

Ronald Rondeel, vakcollege

examensecretariaat@hetstedelijkzutphen.nl

Onderwijs Ondersteunend Personeel

Yvonne Balduk, Bdk

receptioniste

y.balduk@hetstedelijkzutphen.nl

 

Martin Bijnsdorp

roostermaker

m.bijnsdorp@hetstedelijkzutphen.nl

 

Leny Boekholt, Bkh

WIScollect, debiteuren

l.boekholt@hetstedelijkzutphen.nl

 

Venture Bunskoek, Bns

technisch onderwijsassistent

v.bunskoek@hetstedelijkzutphen.nl

 

Betty Brouwers, Brw

leerlingbegeleiding

b.brouwers@hetstedelijkzutphen.nl

 

Sabine Daalder, Mld

mediathecaresse

s.daalder@hetstedelijkzutphen.nl

 

Marja Disbergen, Dsr

verzuimcoördinator

m.disbergen@hetstedelijkzutphen.nl

 

Bob van Eijk

assistent mediatheek

 

Sandra Goulmy, Gol

decaan

s.goulmy@hetstedelijkzutphen.nl

 

Cyril Hendriks, Hdr

facilitair manager, preventiemedewerker

c.hendriks@hetstedelijkzutphen.nl

 

Nynke Hoekstra

personeelsadviseur

n.hoekstra@hetstedelijkzutphen.nl

 

Jacqueline de Jong, Jnw

managementassistente

j.dejong@hetstedelijkzutphen.nl

 

Eric de Keijzer, Key

systeem- en netwerkbeheerder

e.dekeijzer@hetstedelijkzutphen.nl

 

Greetje Kiezebrink-Snijder, Kis

receptioniste

g.kiezebrink@hetstedelijkzutphen.nl

 

Joke Lammers-Poorterman, Lap

managementassistente, leerlingenadministratie

j.lammers@hetstedelijkzutphen.nl

 

Harry Marskamp, Mrs

conciërge

h.marskamp@hetstedelijkzutphen.nl

 

Edith Nijenhuis-Nijkamp, Nnh

onderwijszorgcoördinator

e.nijenhuis@hetstedelijkzutphen.nl

 

Femke Nijman, Nmn

verzuimcoördinator

f.nijman@hetstedelijkzutphen.nl

 

drs. Hanna Pietersma-Beuling, Bln

onderwijskundige

h.beuling@hetstedelijkzutphen.nl

 

René van Putten, Ptn

technisch onderwijsassistent

r.vanputten@hetstedelijkzuthen.nl

 

Ronald Sluizeman, Slz

repro

repro@hetstedelijkzutphen.nl

Examencijfers scoren hoog

Havo en vwo bij de beste 5% van Nederland. Onze examenresultaten van juni 2016: bijna 100% geslaagden. De Stentor kopte: “Slagingspercentage het hoogste bij Het Stedelijk Zutphen.”